Atzīmējot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu, projekta Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu ietvaros, pārizdota un papildināta Krišjāņa Barona un citu latviešu 1859. gadā sarakstītā ģeogrāfijas grāmata Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti.

Izdevums Mūsu tēvzemes aprakstīšana unikāls ar to, ka vienā grāmatā publicētas divas 19.gs. liecības par latviešu zemi un tautu - 1859. gadā izdotā grāmata Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti un 1896. gadā īpaši caram Nikolajam II dāvināts latviešu mākslinieku albums. Krišjāņa Barona, Jura Alunāna un Krišjāņa Valdemāra sarakstītā grāmata Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti ir pirmā ģeogrāfijas grāmata latviešu valodā, kas izdota, lai izglītotu latviešu tautu par zemi, kurā tā dzīvo, par citām tautām, kas mūsu zemi apdzīvo, kā arī par dzimtās latviešu valodas vērtību un senumu pasaules valodu vidū. Savukārt Caram Nikolajam II inaugurācijas dienā dāvinātais albums Ainas no latviešu tautas dzīves (1896) ir apliecinājums latviešu zemniekiem kā vērtībai pašai par sevi. Albums akcentē un uz pjedestāla uzceļ to ikdienas dzīvi un darbus, kas vienlaikus arī ignorē vēl 19.gs. beigu realitāti un nepozicionē mūs, kā kalpu tautu vai svešu kungu pakļautībā esošu zemi.

Grāmatā pievienoti arī zinātniski komentāri un esejistiska tipa raksti par K. Barona un viņa laikabiedru izdoto grāmatu. Aprakstīts arī caram dāvinātais mākslas albums, tā saturs, arī liktenis, kas atvedis to atpakaļ uz Rīgu. Līdz šim vienkopus nepublicētajā albumā ir mākslas darbi no Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla, Ādama Alkšņa, Riharda Zariņa un citiem māksliniekiem. Albums šobrīd glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzejā. Grāmatā Mūsu tēvzemes aprakstīšana publicēta arī vēsturiska mūsdienu Latvijas teritorijas karte no Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhīva.

Grāmatas dizaina pamatā izcelts godīgums un pazemība - vienkāršā un pazemīgā svinēšana.

"Šī visa satura un vēstures bagātība tiek apvienota grāmatas dizainā — apspēlējot koncepciju kā no zemā un šķietami necilā ir veidojusies mūsu zeme, valoda un kultūra,"

pauž dizaina studijas Overpriced dizaineris, grāmatas mākslinieks Aigars Mamis.

Grāmatas vizuālajā noformējumā izmantoti tekstilmākslinieces Ievas Krūmiņas autortehnikā veidoti mākslas darbi - augu kopijas zeltā no PET materiāliem. Mūsu tēvzemes aprakstīšana dizainā lietots burtu dizaineres Evas Abduļinas radītais burtveidols Austra, kas balstīts 20.gs latviešu tipogrāfijas tradīcijā. Grāmata iespiesta tipogrāfijā “Livonia Print uz Arctic Paper ražotā Munken Pure Rough 100 g/m2 un 150 g/m2 papīra.

Imanta Ziedoņa muzejs grāmatu par godu K. Barona 185. dzimšanas dienai izdod fonda Viegli izdevniecībā. To iespējams iegādāties LNB Draugu telpā, grāmatnīcās Jānis Roze, Globuss un pēc iepriekšēja pieteikuma arī fonda Viegli birojā Rīgā. Grāmata Mūsu tēvzemes aprakstīšana izdota pateicoties bankas BlueOrange, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF), AS Latvenergo, AS Attīstības finanšu institūciju Altum, Eiropas Sociālā fonda projektam un Labklājības ministrijas atbalstam.