Grāmata "A Description of Our Homeland"

Godinot UNESCO programmas Pasaules atmiņa starptautiskajā reģistrā iekļautā Dainu skapja autoru Krišjāni Baronu, pārizdotā un papildinātā Krišjāņa Barona un citu latviešu sarakstītā ģeogrāfijas grāmata Mūsu tēvzemes aprakstīšana izdota angļu valodā. Izdevums angļu valodā veidots, lai starptautiskajai sabiedrībai vēstītu par Latvijas ceļu uz valstisko neatkarību 19. gadsimtā.

Plašāka Baltijas valstu veidošanās vēsturiskā konteksta iezīmēšanai izdevums A Description of Our Homeland angļu valodā papildināts ar vēsturnieka un Aijovas universitātes (ASV) emeritētā profesora Andreja Plakana, vēsturnieces un Tartu univeristātes asociētās profesores Lea Lepikas (Lea Leppik) un baltista, Kauņas Vītauta Dižā universitātes profesora Alvīda Butkus (Alvydas Butkus) rakstiem. Ar mūsdienu zinātnieku pienesumu šī grāmata kļūst par izdevumu, kas vienkopus aplūko un rāda Baltijas valstu centienus, veidojot savu nacionālo identitāti 19. gs. vidū, kas pusgadsimtu vēlāk rezultējas trīs neatkarīgu valstu izveidē.

Izdevums A Description of Our Homeland uzsācis savu ceļu uz 150 UNESCO dalībvalstu lielākajām bibliotēkām, akadēmiskajām bibliotēkām un zinātniskajiem centriem visā pasaulē. Grāmatu izsūtīšana uz pasaules bibliotēkām sniedz iespēju ziņu par Latviju nogādāt pasaules atmiņas pētniecības un krājējinstitūcijās, tādējādi sasniedzot gan mūsdienu pētniekus, gan nodrošinot to, ka nākamās paaudzes uzzina par Baltijas valstu vēsturi. Grāmatu dāvinājuma projekts guvis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāžu, kas paredz UNESCO LNK informatīvu atbalstu grāmatas izplatīšanai pasaules bibliotēkās un zinātniskajos centros.

Izdevuma latviešu valodā dizains ieguvis zelta godalgu radošās izcilības festivālā ADwards, tādēļ angļu valodas grāmatas veidošana atkārtoti uzticēta dizaina studijas Overpriced komandai dizainera Aigara Mamja vadībā. A Description of Our Homeland vizuālajā noformējumā izmantoti tekstilmākslinieces Ievas Krūmiņas autortehnikā veidoti mākslas darbi – augu kopijas zeltā no PET materiāliem. Grāmatas māksliniecisko virzienu ietekmējis arī tās saturā esošais albums no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, kurā ir darbi no Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla, Ādama Alkšņa, Riharda Zariņa un citiem māksliniekiem. Grāmata papildināta ar vēsturisku mūsdienu Latvijas teritorijas karti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhīva, kas rada priekšstatu par Baltijas reģionu 19. gadsimtā.

A Description of Our Homeland nozīmīgumu ir novērtējusi arī pasaulē vadošā akadēmiskā biedrība Baltijas valstu studiju pētniecības jomā Baltijas studiju attīstības asociācija (AABS – Association for the Advancement of Baltic Studies), piešķirot grantu grāmatas tulkošanai. Imanta Ziedoņa muzejs grāmatu par godu K. Barona jubilejai izdod fonda Viegli izdevniecībā. Lai izdotu grāmatu, atbalstu snieguši arī uzņēmumi A/S Sensum Grupa, banka BlueOrange un Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Izdevumu iespējams iegādāties lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā un fonda Viegli interneta veikalā. Grāmatas izdošana angļu valodā un izsūtīšana pasaules bibliotēkām un akadēmiskajiem centriem ir noslēdzošais projekta Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu posms.