ZIEDOŅA MUZEJS IR CEĻŠ – VASARAS REZIDENCE DZIRNAKMEŅI

 

"Vieni skrien ar minūšu rādītāju, otri ar sekunžu rādītāju. Trešie iet lēni kā stundeņi. Bet visi iet ar vienu un to pašu laiku. Ar kuru rādītāju tu gribi iet - tas ir tikai stila jautājums. Ja tev ir sprintera daba, tad skrien ar sekunžu rādītāju. Ja tu esi maratonskrējējs, tad skrien ar minūšu rādītāju. Bet, ja tu esi ar stundu rādītāju - arī nekā nebūsi zaudējis."

/Imants Ziedonis/

 

"Mans muzejs varētu būt ceļš - tikai uzraksts, kas rāda uz priekšu, - Imanta Ziedoņa muzejs. Cilvēki ies, ies, meklēs, bet nav tā muzeja. Toties viens ceļš Latvijā būs izstaigāts. Un tad to uzrakstu varēs pārcelt uz citu vietu."

/Imants Ziedonis/


Tālab mūsu muzejs ar sākotni Murjāņos ir ceļš. Kā realitāte dzejnieka iecerējumam. Ceļš fiziskajā telpā, garīgajā izaugsmē, intelektuālā attīstībā un jaunu pieredžu meklējumos. Vienots ceļu tīkls ar piesaisti citviet Latvijā, arī Latvijas/Lietuvas pierobežā - Leišmalītē.

 

2015. gada rudenī fonds Viegli ar vislielāko atbildību par dzejnieka uzticēto uzdevumu dibina Imanta Ziedoņa muzeju un izveido jaunu komandu tā realizēšanai.

 

Muzeja darbības pamatprincips ir Imanta Ziedoņa vēlēšanās: Es gribu muzeju kā mūzu māju, kur cilvēki nāk pavadīt laiku attīstībā, jēgpilnās sarunās un jaunradot.


Muzeja misija: Balstoties Imanta Ziedoņa idejās, daiļradē paustajā un viņam tuvajās vērtībās, veicināt jaunradi Latvijā, iedvesmot sabiedrību latviskuma stiprināšanā, kā arī sniegt iespēju interesentiem radošā veidā izzināt sevi un pasauli.

 

Imanta Ziedoņa muzeja vasarnīca Murjāņos ir saglabāta tāda, kā to savulaik iekārtojis pats dzejnieks kopā ar dzīvesbiedri Ausmu Ziedoni-Kantāni. Līdztekus muzeja ekspozīcijai, muzejs apmeklētājiem piedāvā dažādas radošas apmeklējuma programmas, regulārus pasākumus un notikumus visas vasaras garumā.