Liels prieks un pārgalvība. Ka tu vari piedalīties šajā spēlē. Un piedzīvot un radīt brīnumus.

/Imants Ziedonis/

 


Imanta Ziedoņa muzejs aicina jauniešus piedalīties jaunrades konkursā “Ideju pavasaris”, kura virsmērķis ir aicināt jauniešus radīt idejas, kas modina radošumu caur darbu, paradoksiem — apvienojot šķietami nesavienojamo.

 

2019. gada “Ideju pavasaris” izaicina jauniešus doties uz muzejiem, lai radītu saturu “Stundai muzejā”. Stundas ideja ir alternatīva mācību stunda ārpus skolas telpām, kas sajūsmina gan pašu radītāju, gan apkārtējos, pauž attieksmi par Latvijā nozīmīgo un aktuālo, kā arī iesaista līdzcilvēkus un sabiedrību kopumā.

Konkurss aicina skolēnus kļūt par ne tikai kultūras satura līdzautoriem, bet arī izglītības satura veidotājiem.

 

Jaunrades konkursa mērķauditorija ir  9. - 12. klašu skolēni.

 

Konkursa darba uzdevums

 

Radīt vienaudžiem aktuālu, izglītojošu, jaunrades bagātu, inovatīvu “Stundu muzejā”. Ar nosacījumu, ka ideju ir iespējams realizēt līdz 2019. gada 31. maijam un tā spēs iedvesmot arī citus vienaudžus iesaistīties stundas dalībā.

 

Izaicinājuma posms

 

PIETEIKŠANĀS

(2019.gada 9. janvāris - 2019. gada 15. marts)

Radošo ideju pieteikšana, anketu aizpildīšana.

IZPĒTE

(2019. gada 8. janvāris - 2019. gada 8.marts)

Iepazīšanās ar Latvijas muzejiem un to izpēte. Oriģinālas idejas par “Stundu muzejā” radīšanu.

IEVADLEKCIJA

(2019. gada 20. februāris - Talsos;

2019. gada 27.februāris - Madonā;

2019. gada 6. marts - Cēsīs)

Jauniešu iepazīstināšana ar alternatīvām mācību metodēm, stundu veidošanu un jaunu ideju radīšanu.

Skolotājiem īpaša nodarbība “Ideālā klase”, kas ietver paaudžu atšķirības, metodes darbam ar klasi.

JAUNU ZINĀŠANU APVIENOŠANA

(2019. gada 29. marts - Talsos;

2019. gada 10. aprīlis - Cēsīs)

Aprīlī jaunieši tiks aicināti uz radošajām rezidencēm, kur kopā ar dažādu jomu profesionāļiem varēs pilveidot savu ideju, saņemt atbildes uz jautājumiem un iedvesmoties.

Skolotājiem radošā rezidence ar diskusijām un nodarbībām  par tēmu “Latvijas skolas soma = veiksmīgs palīglīdzeklis mācību procesā”.

IDEJAS ĪSTENOŠANA

(2019. gada 29. marts - 2019. gada 31. maijs)

Divu mēnešu laikā dalībnieki īsteno idejas izvēlētajā Latvijas muzejā.

PADARĪTA DARBA SAJŪTA

(2019. gada vasara)

Visiem, kuri būs īstenojuši idejas līdz 2019. gada 31. maijam, būs iespēja doties uz divu dienu vasaras radošo rezidenci Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos.

Īstenoto ideju autoru skolotājiem būs iespēja apmeklēt divu dienu vasaras radošo rezidenci skolotājiem Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos.

 

Dalībnieku ieguvumi no projekta “Ideju pavasaris”

 
 • Iespēja kļūt par skolotāju un radīt jaunas alternatīvas mācību procesam;

 • Ieskats jaunā mācību standarta idejā un saturā;

 • Iespēja iepazīties ar muzeju, kā mācību vietu;

 • Iepazīšanās ar to, kas ir ideja un kā to realizēt;

 • Iespēja strādāt kopā ar Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem, zinātniekiem, māksliniekiem, radošo industriju pārstāvjiem un komunikācijas speciālistiem;

 • Jauni draugi un kontakti;

 • Realizēto ideju radītājiem būs iespēja piedalīties divu dienu vasaras rezidencē Imanta Ziedoņa vasarnīcā “Dzirnakmeņi” Murjāņos;

 • Labāko ideju autoriem būs iespēja prezentēt paveikto Imanta Ziedoņa muzeja rīkotajā reģionālo muzeju simpozijā.

 

Skolotāju ieguvumi no projekta “Ideju pavasaris”

 
 • Projekta “Latvijas skolas soma” iespējas mācību procesā;

 • Jaunas idejas darbam ar klasi

 • Iespēja iepazīties ar muzeju, kā mācību vietu;

 • Iespēja piedalīties radošajā rezidencē Imanta Ziedoņa muzejā “Murjāņos” 2019. gada 12. - 13. augustā.

 

Projekta “Ideju pavasaris” nolikums. SPIED

 

Lai pieteiktos projektam “Ideju pavasarim 2019”, līdz 15.martam  jāaizpilda pieteikuma anketu un jāpievieno idejas apraksts. Spied pieteikties.