Reģionālo muzeju simpozijs Ziedoņa muzejā

Reģionālo muzeju simpozijs Ziedoņa muzejā

Jau otro gadu, Imanta Ziedoņa muzejs Murjāņos, pie sevis aicina visu Latvijas reģionālo muzeju pārstāvjus, lai kopīgā Latvijas reģionālo muzeju simpozijā veidotu un stiprinātu muzeju savstarpējo sadraudzību, kopīgi iedvesmotos jaunām muzeju vēsmām, apspriestu muzeju vidē aktuālās problēmas un kopīgi meklētu tām iespējamos risinājumus.

Pasākuma programma:

10:00 Ierašanās un reģistrācija (kafija, tēja, uzkodas)

10:30 Iepazīšanās ar Ziedoņa muzeja jauno programmu, muzeja apskate

11:30 Simpozija atklāšana un iepazīšanās

12:00 Sanita Reinsone “Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs (www.garamantas.lv): iespējas sadarbībai”

12:40 Una Sedleniece “Krājuma darba politika - sekmīgas krājuma pārvaldības instruments”

13:20 Pusdienas

14:00 Grupu darbs

15:00 Grupu darba prezentācijas

15:30 Jānis Mitrēvics “Ekspozīciju veidošanas pieredze: Dd studio kontekstā”  

16:10 Žanete Grende “Bibliobusa stāsts ceļā uz Muzejbusu: idejas un iespējas” un atskats uz konferencē “We are museums” dzirdēto.

17:00 Noslēgums, dalības apliecinājumu izdale

17:40 Neoficiālā daļa, kontaktu veidošana, atsauksmes (kafija, tēja, uzkodas)

19:00/20:00 Mājupceļš 

Lai piedalītos simpozijā, nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās - https://www.registration.lv/muzeju_simpozijs_2017

Reģionālo muzeju simpozijs Murjāņos norisinās ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Vēlams līdzmaksājums par pusdienām un kafijas pauzēm pasākuma laikā - 5 EUR. 

Murjāņi

03/07/2017

10:00 - 20:00