Par muzeju

Par muzeju

ZIEDOŅA MUZEJS IR CEĻŠ – VASARAS REZIDENCE "DZIRNAKMEŅI"

 

"Vieni skrien ar minūšu rādītāju, otri ar sekunžu rādītāju. Trešie iet lēni kā stundeņi. Bet visi iet ar vienu un to pašu laiku. Ar kuru rādītāju tu gribi iet - tas ir tikai stila jautājums. Ja tev ir sprintera daba, tad skrien ar sekunžu rādītāju. Ja tu esi maratonskrējējs, tad skrien ar minūšu rādītāju. Bet, ja tu esi ar stundu rādītāju - arī nekā nebūsi zaudējis."

/Imants Ziedonis/

 

“Mans muzejs varētu būt ceļš - tikai uzraksts, kas rāda uz priekšu, - Imanta Ziedoņa muzejs. Cilvēki ies, ies, meklēs, bet nav tā muzeja. Toties viens ceļš Latvijā būs izstaigāts. Un tad to uzrakstu varēs pārcelt uz citu vietu.”

/Imants Ziedonis/


Tālab mūsu muzejs ar sākotni Murjāņos ir ceļš. Kā realitāte dzejnieka iecerējumam. Ceļš fiziskajā telpā, garīgajā izaugsmē, intelektuālā attīstībā un jaunu pieredžu meklējumos. Vienots ceļu tīkls ar piesaisti citviet Latvijā, arī Latvijas/Lietuvas pierobežā - “Leišmalītē”.

 

2015. gada rudenī fonds “Viegli” ar vislielāko atbildību par dzejnieka uzticēto uzdevumu dibina Imanta Ziedoņa muzeju un izveido jaunu komandu tā realizēšanai.

 

Muzeja darbības pamatprincips ir Imanta Ziedoņa vēlēšanās: Es gribu muzeju kā mūzu māju, kur cilvēki nāk pavadīt laiku attīstībā, jēgpilnās sarunās un jaunradot.


Muzeja misija: Balstoties Imanta Ziedoņa idejās, daiļradē paustajā un viņam tuvajās vērtībās, veicināt jaunradi Latvijā, iedvesmot sabiedrību latviskuma stiprināšanā, kā arī sniegt iespēju interesentiem radošā veidā izzināt sevi un pasauli.

 

Imanta Ziedoņa muzeja vasarnīca Murjāņos ir saglabāta tāda, kā to savulaik iekārtojis pats dzejnieks kopā ar dzīvesbiedri Ausmu Ziedoni-Kantāni. Līdztekus muzeja ekspozīcijai, muzejs apmeklētājiem piedāvā dažādas radošas apmeklējuma programmas, regulārus pasākumus un notikumus visas vasaras garumā.

 

 

ZIEDOŅA MUZEJS IR CEĻŠ – LEIŠMALĪTE

 

Sekojot Imanta Ziedoņa rakstītajam, 2015. gadā uzsākts Latvijas simtgades projekts, kura mērķis bija kopā ar pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem izveidot tūrisma ceļu apkārt Latvijas sauszemes robežai, ko var mērot gājēji, velosipēdisti, motociklisti un autobraucēji. Šī gājiena rezultātā tika izveidota ceļojošāizstāde un filma “Izgaismot Latviju”, kas 2019. gada sākumā uzsākusi viesošanos Latvijas pašvaldībās. Imanta Ziedoņa muzejs šajā ceļā uzņēmies attīstīt tūrisma maršrutu Latvijas-Lietuvas pierobežā – Leišmalītē. Patlaban darbu pie kartē iezīmēta tūrisma maršruta izstrādes jau uzsākušas Sēlijas pašvaldības.

 

Imants Ziedonis, izstaigājot Latviju, iepazina tās lauku iedzīvotājus, labāk izprata to cilvēcisko dabu, dzīvesveidu, apzināja latviešu identitāti un tautai raksturīgo, kas pēc tam aprakstīts viņa literārajos darbos. Iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa grāmatas “Leišmalīte”, Imanta Ziedoņa muzejs rīko Leišmalītes apceļošanu mūsdienās, lai atjaunotu dzejnieka redzēto un iedvesmotu sabiedrību iepazīt Latviju citām acīm. Tas stiprina piederības sajūtu valstij, veido izpratni par Latvijas pierobežas situāciju, ļauj apzināties sabiedrības saskaņas, demokrātijas un katra paša līdzdalības nozīmi labākas dzīves kvalitātes veidošanā.

 

Imants Ziedonis grāmatā “Leišmalīte” raksta: “Un galu galā pa Latvijas pierobežas joslu kādreiz ies (tā jābūt!) tūrisma ceļš un ceļotāji prasīs izbrauktā maršruta vietu interesantu iemirdzēšanos." Tāpēc 2016. gadā Imanta Ziedoņa muzejs uzsāk projektu - garākais muzejs Latvijā “Leišmalīte”, kas veido aptuveni 571 km garu taku gar Latvijas robežu.

 

Jau otro gadu pēc kārtas, 21. jūnijā visas dienas garumā Imanta Ziedoņa muzejs kopā ar banku BlueOrange aicina visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju” un noiet savu sirdskilometru - vienu kilometru Latvijas pierobežā, kur saulgriežu dienā izgaismosies mūsu valsts robeža. Šajā dienā pierobežas pašvaldības tiek aicinātas iedegt ugunskurus un izgaismot, izdziedāt spēka dziesmas Latvijai. Ar šo tradīciju Latvija jau otro gadu pēc kārtas kļūst par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši to ar ugunskuriem.  

 

 

ZIEDOŅA MUZEJS IR CEĻŠ – IDEJU PAVASARIS

 

Imanta Ziedoņa muzejs kopā ar apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureātiem aicina skolēnus piedalīties konkursā “Ideju pavasaris”, izaicinot jauniešus un skolotājus jaunrades procesam.

 

Projekta “Ideju pavasaris” mērķis ir aicināt jauniešus radīt idejas, kas modina radošumu caur darbu, paradoksiem, apvienojot, tā šķietami, nesavienojamo.

 

“Idejas” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par radošo, radošuma veicinošo, inovācijām mūzikā, mākslā, ekonomikā, matemātikā, fizikā, ķīmijā vai citā skolēnam tuvā tēmā, parādot  attieksmi par Latvijā nozīmīgo un aktuālo, iesaistot līdzcilvēkus un sabiedrību kopumā.