Museum opening hours: 8AM to 7PM. Open all days

Leišmalīte

Imanta Ziedoņa muzeja moto ir ceļš – ceļš uz savu sakņu apzināšanos, ceļš Imanta Ziedoņa idejās, ceļš uz jaunradi un radošumu, ceļš kā process cilvēka rakstura veidošanā. 

Imants Ziedonis, izstaigājot Latviju, iepazina tās lauku iedzīvotājus, labāk izprata to cilvēcisko dabu, dzīvesveidu, apzināja latviešu identitāti un tautai raksturīgo, kas pēc tam aprakstīts viņa literārajos darbos. Iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa grāmatas “Leišmalīte”, Imanta Ziedoņa muzejs rīko Leišmalītes apceļošanu mūsdienās, lai atjaunotu dzejnieka redzēto un iedvesmotu sabiedrību iepazīt Latviju citām acīm. Tas stiprina piederības sajūtu valstij, veido izpratni par Latvijas pierobežas situāciju, ļauj apzināties sabiedrības saskaņas, demokrātijas un katra paša līdzdalības nozīmi labākas dzīves kvalitātes veidošanā.

Imants Ziedonis grāmatā “Leišmalīte” raksta: “Un galu galā pa Latvijas pierobežas joslu kādreiz ies (tā jābūt!) tūrisma ceļš un ceļotāji prasīs izbrauktā maršruta vietu interesantu iemirdzēšanos." Tāpēc 2016. gadā Imanta Ziedoņa muzejs uzsāk projektu - garākais muzejs Latvijā “Leišmalīte”, kas veido aptuveni 571 km garu taku gar Latvijas robežu.

2017. gadā plānoti astoņi divu dienu pārgājieni gar Latvijas/Lietuvas robežu. Pārgājieniem var pieteikties gan individuāli, gan grupās. 

2017.gada Leišmalītes gājieni:

27. - 28. maijs ceļā uz Aknīsti, kopā ar Raiņa muzeju Tadenavā

2.-3. jūnijs ceļā uz Daugavpili

17. - 18. jūnijs ceļā uz Bausku, laivu brauciens

1. - 2. jūlijs ceļā uz Jelgavu

8. - 9. jūlijs ceļā uz Ilūksti

15. - 16. jūlijs ceļā uz Neretu

29. - 30. jūlijs ceļā uz Viesīti

26. - 27. augusts ceļā uz Priekuli

Projekta koordinators: Maija +371 26199366

  • 27.05.2017 10:00 - 22:00
  • Latvijas robežas
PIETEIKTIES UZ SARAKSTU